Інформація про діяльність жовтень 2023 звіти 3-р та 4-р


Інформація
про проведення розрахунків за послуги теплопостачання 
за  жовтень 2023  року

                                                                                  

Споживачі

Код
 рядка

Борг за теплопостачання

Реалізовано послуг  за звітний період

Оплачено послуг  за звітний період

Списання безнадійних боргів

Борг   на кінець  звітного періоду

на початок року

на початок звітного періоду

Всього

в т.ч. банківськими коштами

 

 

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

 %

тис.грн.

 %

тис.грн.

тис.грн.

А

В

1

2

3

4

5

 

 

8

9

Всього
(2+3+4+5+8), у т.ч.:

1

24178,5

13354,7

2519,7

1220,9

 

1220,9

 

 

14653,5

Населення безпосередньо

2

21506,9

11876,3

1958,8

1205,4

 

1205,4

 

 

12629,7

Пільги

3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

0,0

Субсидії

4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

0,0

Бюджетні установи
(6+7), з них:

5

1641,4

1230,7

540,9

1,9

 

1,9

 

 

1769,7

        державний бюджет

6

16,0

1067,0

109,8

1,8

 

1,8

 

 

1175,0

       місцевий бюджет

7

1625,4

163,7

431,1

0,1

 

0,1

 

 

594,7

Інші споживачі

8

1030,2

247,7

20,0

13,6

 

13,6

 

 

254,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інформація

 про здійснення розрахунків за спожитий природний газ та електроенергію


за  жовтень 2023 року


І. Газ природний

Споживачі

Заборгованість за  спожитий
природний газ
початок року

Спожито природного газу за звітний період

 Оплачено за спожитий природний газ за звітний період

Списання безнадійної заборгова-ності

Заборгованість  на кінець звітного періоду

на початок року

на початок звітного періоду

        усього

у тому числі банківськими коштами

 

тис.грн.

тис.грн.

   млн.м3

тис.грн.

тис.грн.

% проплат

тис.грн.

% проплат

тис.грн.

тис.грн.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Канівське КПТМ

38942,1

38717,4

0,177

1866,6

1116,0

 

1116,0

 

 

39468,0

ІІ. Електроенергія

Споживачі

Борг за спожиту електроенергію

Спожито електроенергії 
за звітний період

 Оплачено за спожиту електроенергію

Списання безнадійної заборгова-ності

Борг  на кінець звітного періоду

за звітний період

на початок року

на початок звітного періоду

всього

у тому числі банківськими

тис.грн.

тис.грн.

тис.квт.год.

тис.грн.

тис.грн.

% проплат

тис.грн.

% проплат

тис.грн.

тис.грн.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Канівське КПТМ

1592,50

36,70

93,17

674,2

36,7

 

36,7

 

 

674,20

  Директор  Канівського  КПТМ                                   О.І.Панчук

 

  Головний економіст                                                 А.М. Плєшкова


Інформація подається за формами дод.3-р та 4-р  до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 21.12.2015 року №326 


15.11.2023р.